Verhuur

dossier09-08

Het gebouw kan gehuurd worden ten behoeve van culturele activiteiten. Inlichtingen bij het secretariaat: Jan Garrer, telefoon 0615904466. Email: info@victoriuskerkpingjum.nl