Verhuur

dossier09-08

Het gebouw kan gehuurd worden ten behoeve van culturele activiteiten. Inlichtingen bij:

Herke Giliam. 0642173714. Email: info@victoriuskerkpingjum.nl