Agenda/Activiteiten

AGENDA

Als er wordt geklikt op bovenstaande link, verschijnt de agenda van activiteiten van de Victoriuskerk

De agenda wordt actief op het moment van opening.

ACTIVITEITEN

KRYSTNACHT YN PENJUM

It is al wer in tal jierren lyn dat der in Krystnachttsjinst wie yn Penjum. It plan is op sneon 24 desimber jûns om 8 oere by inoar te kommen yn de Victoriustsjerke. Wy wolle sjonge, bidde, lêze, oertinke en lústerje nei de Penjumer Harmonie. Foargonger: Herke Giliam.

De kerkelijke gemeente TRIJERISIEN houdt een keer of acht per jaar een dienst in de Victoriuskerk. De link voert u naar de website van de gemeente.

De Stichting Victorius biedt spirituele activiteiten aan onder de naam van het Pingjumer klooster van oudsher: Vinea Domini. De link voert u naar de betreffende website.

De Eperience-film van Stichting gouden Land is op afspraak (www.nieuwatlantis.com) te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag.