Gouden Land

 

Het bestuur van de Stichting Victoriuskerk werkt samen met de Stichting “Gouden Land”. Gouden Land is een initiatief van inwoners van de 5 dorpen rond de Marneslenk.

Deze Stiching heeft de Victoriuskerk op het oog als centrale ontmoetingsplek voor haar activiteiten. Ondermeer zijn er vastomlijnde plannen voor het inrichting van een permanente, eigentijdse tentoonstelling. Landschapshistorie, kerkgeschiedenis, dorpsgeschiedenis krijgen er een plek, maar er is ook focus richting heden en toekomst. Verschillende transities in het landgebruik, toerisme, klimaat (zeespiegelstijging) willen in beeld en discussie worden gebracht.

In het Masterplan Gouden Land vindt u uitgebreid documentatie over uitgewerkte en toekomstige plannen en de mooie rol van de Victoriuskerk hierin.