Donateur?!

Om de kerk in het midden van het dorp te houden, is er support nodig.  Daarom vragen we u donateur te worden van onze Stichting.

Wij zijn als Stichting blij met de blijvende steun vanuit kerkrentmeesterlijk beheervan de gemeente Trijerisien. Langjarig is ons de opbrengst van de huur van 5 ha landerijen toegezegd.

Wat zou het mooi zijn, als  dorp  en omgeving eenzelfde bedrag opbrengen door en masse donateur te worden! Een rekensommetje leert, dat dat per dorpsgenoot per week één dubbeltje  zou moeten kosten.

Eén dubbeltje per week om de Victoriuskerk in het midden van het dorp te houden. Dat is opgeteld: 30000 dubbeltjes.

Meedoen??: Geef u op bij één van de bestuursleden (Zie op pag. Stichting) Of mail naar: info@victoriuskerkpingjum.nl onder vermelding van: NaamAdresPostcodeWoonplaatsEmail en Bedrag per jaar. Alvast dank!

Ook is er een invulformulier te downloaden: Opgaveformulier 

ALVAST ONZE DANK.

En,  onze Stichting heeft de culturele ANBI-status (zie op pag. ANBI). Dit betekent dat u uw donatie mag aftrekken van uw inkomstenbelasting.