De Stichting

De Stichting Victoriuskerk Pingjum is opgericht op 7 september 2015 met het doel de Victoriuskerk, Grote Buren 8, 8749 GE te Pingjum in eigendom te verwerven, te beheren en te exploiteren, waarbij deze in historische staat wordt gehouden.

Uitgangspunten bij de exploitatie zijn:
– dat de Victoriuskerk een ontmoetingsfunctie heeft met ruimte voor kerkelijke activiteiten;
– dat de culturele activiteiten die gaan plaatsvinden passend zijn binnen een monumentaal gebouw met een kerkelijke functie.
De stichting beoogt niet het maken van winst en zal niet in concurrentie te treden met andere accommodaties met een ontmoetingsfunctie in Pingjum.
In de statuten is geregeld dat bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Op 23 januari 2017 heeft de Protestantse Gemeente Pingjum/Zurich de kerk officieel overgedragen aan de Stichting Victoriuskerk Pingjum.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Herke Giliam (voorzitter + tijdelijk secretariaat), telefoon 0517-579587
??? (secretaris), vacant
Doeke Odinga (penningmeester), telefoon 0517-579791

Postadres:  Nesserlaan 4a, 8749 TC  Pingjum
Email: info@victoriuskerkpingjum.nl

Adres kerkgebouw: Grote Buren 8, 8749 GE  Pingjum

Kvk.nr.: 64090167
Fiscaal nummer: 855517359
IBAN-nr.: NL91TRIO 0254480616

Stichting Victoriuskerk Pingjum heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat u giften en donaties kunt aftrekken van uw belastingaangifte! Let hierbij op vooral ook op de culturele status. Deze biedt een hogere aftrekmogelijkheid.

RSIN: 855517359

Leveringsacte van het kerkgebouw

Statuten Stichting Victoriuskerk Pingjum

Beleidsplan Stichting Victoriuskerk