De heilige Victorius

Het samengaan van de Hervormde en de Gereformeerde kerk in 2007 was aanleiding om de oude naam Victoriuskerk in ere te herstellen. Ooit is de kerk gewijd aan deze heilige. Wanneer dit is gebeurd is niet precies bekend, maar waarschijnlijk was dit al het geval met de allereerste christelijke (houten) kerk die op de terp van Pingjum gebouwd werd. Ongetwijfeld heeft er ook een beeld van de heilige in de kerk gestaan. In dit geval van de heilige Victorius oftewel Sint Victor.
Aan Sint Victor zijn tientallen kerken in Europa gewijd. Victor betekent ‘overwinnaar’ en Christelijke martelaars, die moesten sterven omdat ze weigerden de Romeinse goden te aanbidden, werden beschouwd als overwinnaars.

StVictor600h

Victor van Xanten

De historicus Dr. H. Oldenhof is gevraagd zijn licht te laten schijnen over de herkomst van de naam Victorius van de Pingjumerkerk. Het is in afbeeldingen overgeleverd. Hieronder staan zijn bevindingen te lezen. Hij koppelt de naamheilige van de Pingjumer kerk aan een Duitse heiligentraditie.

Er is ook nog een andere optie. Victorius van Marseille. Zie: na de Oldenhoftekst.

Victor van Marsseille is de patroonheilige van de molenaars; hij wordt met molen afgebeeld. Ook is hij de heilige van de zeelieden. Hier ligt een mogelijke link met de naamgeving aan de Pingjumer kerk. Pingjum lag immers vanouds aan een zijarm van de Marneslenk. Het restant is in het landschap nog herkenbaar als de Witmarsumervaart. Ooit – waarschijnlijk ook in een ver verleden – waren er havenactiviteiten. De naam De Ald Haven herinnert hier aan. Het is een niet onaannemelijke theorie dat de kerk zo aan zijn naam is gekomen.

Het beeld van Victorius van Marsseille staat in de kerk. Het is geplaatst en onthuld bij de opening na de grote restauratie en innovatie begin jaren ’20. Er wordt – naar oude traditie – gelegenheid geboden een kaarsje aan te steken bij het beeldje.

Hier een link naar het heiligenverhaal van Victorius van Marsseille, die zijn naamdag heeft op de 21ste juli.

Victor van Marseille