De heilige Victorius

Het samengaan van de Hervormde en de Gereformeerde kerk in 2007 was aanleiding om de oude naam Victoriuskerk in ere te herstellen. Ooit is de kerk gewijd aan deze heilige. Wanneer dit is gebeurd is niet precies bekend, maar waarschijn-lijk was dit al het geval met de allereerste christelijke (houten) kerk die op de terp van Pingjum gebouwd werd. Ongetwijfeld heeft er ook een beeld van de heilige in de kerk gestaan. In dit geval van de heilige Victorius oftewel Sint Victor.
Aan Sint Victor zijn tientallen kerken in Europa gewijd. Victor betekent ‘overwinnaar’ en Christelijke martelaars, die moesten sterven omdat ze weigerden de Romeinse goden te aanbidden, werden beschouwd als overwinnaars.

StVictor600h