Contact

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Herke Giliam (voorzitter), telefoon 0642173714
Jan Garrer (secretaris), telefoon 0615904466
Doeke Odinga (penningmeester), telefoon 0517-579791

Postadres: L. Scheltesstraat 32, 8749GV Pingjum
Email: info@victoriuskerkpingjum.nl