Contact

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Herke Giliam (voorzitter), telefoon 0642173714
Vacature
Doeke Odinga (penningmeester), telefoon 0517-579791

Postadres: Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
Email: info@victoriuskerkpingjum.nl