Actueel

Toneelvoorstelling op 19 november, in de Victoriuskerk in Pingjum: Een ontmoeting met gevolgen. Aanvang 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is er koffie en thee. Entree is 10 euro, inclusief koffie en thee.

Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene vrouw heet Geertruydt Jansdochter Hoyer.

Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator Menno Simons die op dat moment (rond 1550) een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd wegens de Reformatie.

De andere vrouw – een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt – heet Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofsgemeenschap.

Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst:

  • Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is getrouwd, in welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact van de vervolgingen voor de Doopsgezinden.
  • Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met de gemeente en het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar gemeente

Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar nog iets van te merken?

==================

Zie voor data: Agenda

Voor afspraken en notities in de agenda: info@victoriuskerkpingjum.nl

Of: even bellen: 0642173714.

Graag tot ziens.

Impressie: Herenbank-Noord met kruis

PRACHTIGE PIANO!!

Als ik er niet meer ben, dan laat ik mijn piano aan de kerk.

Woorden van Peter Bijker, onze kleurrijke dorpsgenoot; hij is sinds eind dec 2022 niet meer onder ons.

En nu staat zijn prachtige piano in de kerk.

Dank, Peter; dank familie Bijker!

Graag hopen we op een geregeld gebruik.