Verhuur

dossier09-08

Het gebouw kan gehuurd worden ten behoeve van culturele activiteiten. Inlichtingen bij het secretariaat: Jan Garrer, telefoon 0615904466. Email: victoriuskerk@dorppingjum.nl