Expositie

bekvechten3

Het bestuur van de Stichting is in gesprek met dorpsgenoten Gerda Holzhaus en Bob Driessen van de Stichting Nieuw Atlantis over de inrichting van een expositie in de kerk. Onderwerp van deze expositie is de cultuurgeschiedenis van het Marnegebied waar het dorp Pingjum deel van uitmaakt.
Ook de kerkhervormer Menno Simons, die van in de Victoriuskerk hulppastoor was, krijgt een vaste plek in de expositie.
Streefdatum voor de opening van de expositie is september 2019.