De verbouwing

Samen met de SBKG-noord en met architect Syb Eldring zijn we intensief bezig een plan van aanpak te maken voor herinrichting van de Victoriuskerk. We hebben daarbij een aantal doelen:

* behoud en herstel monumentaal karakter van het kerkinterieur

* innovatie ten behoeve van onze doelstelling: het creëren van een multi-functioneel              ontmoetingscentrum

* realisatie van de energietransitie

* asbestsanering

Bijzonder boeiend in dit verband is de door Rutmer Mekenkamp gemaakte Bouwhistorische opname.