ANBI

De Stichting Victoriuskerk heeft de Culturele ANBI status (RSIN: 855517359).
Periodieke giften gedurende minimaal vijf jaar, vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of een notariƫle akte zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar.
Bij eenmalige giften is het deel boven 1 % en onder 10 % van het inkomen aftrekbaar.
Omdat de Stichting een zogenaamde culturele ANBI is mag de gift 25% hoger zijn. Raadpleeg voor de preciese regels de belastingdienst.

Over een testamentair vastgelegd legaat hoeft geen erfbelasting betaald te worden.

Het officiĆ«le register waarin alle ANBI – instellingen zijn vermeld vind u hier:

ANBI – register belastingdienst

In ons beleidsplan (zie onderstaande link) staat het doel en de opzet van de Stichting Victoriuskerk omschreven. Op de webpagina “De Stichting” vindt u teven de tekst van de oprichtingsakte.

Beleidsplan Stichting Victoriuskerk Pingjum

Als houder van de ANBI-status zijn we gehouden aan de publicatie van jaarcijfers en begroting. De jaarcijfers zijn nog niet acuteel: we zijn daarvoor nog te kort actief.

Hieronder vindt u de begroting van komend jaar.

begroting 2018