Actueel

Op 3 april j.l. is het kerkgebouw geïnspecteerd door SBKG (= Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen). Deze zomer worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het dak en aan het voegwerk aan de zuid- en oostgevel. Ook wordt het schilderwerk nagelopen en een reparatie aan de goot gedaan. Al deze zaken kunnen worden gerealiseerd in het kader van de BRIM subsidieregeling. Het komt er op neer dat er 50 % subsidiabel is. De andere 50 % moet door de eigenaar worden bijgelegd; in ons geval dus de Stichting Victoriuskerk.

Er worden plannen gemaakt voor aanpak van de binnenkant. We hopen hierbij ook een plan van aanpak te maken voor nieuwe verwarmingsvormen. Ook de Victoriuskerk zal van het gas moeten. We houden u van deze plek op de hoogte. Voor vragen kunt u altijd contact zoeken met het bestuur.